“Jag har gjort flera sådana här projekt förut och var sjukt imponerad av kvaliteten Wootby levererade, med den prisbilden de har. Att vi kunde ha tät kontakt med en projektledare här i Sverige var deras stora styrka.”